Tuesday, 16 July, 2024

Mobning på arbejdspladsen: En uacceptabel realitet


Mobning på arbejdspladsen er en alvorlig problemstilling, der påvirker både den fysiske og mentale sundhed hos de berørte medarbejdere. I denne artikel vil vi definere, identificere og diskutere mobning på arbejdspladsen, samt foreslå måder, hvorpå man kan forebygge og håndtere denne problematik.

Hvad er mobning på arbejdspladsen?

Mobning på arbejdspladsen, også kendt som “psykisk vold på arbejdspladsen,” indebærer gentagne negative handlinger eller chikanerier rettet mod en eller flere medarbejdere. Dette kan tage forskellige former, herunder:

For at give en bedre forståelse af, hvad mobning på arbejdspladsen kan se ud som, lad os overveje nogle eksempler:

 1. Verbale overgreb: En kollega, der konstant kritiserer dine præstationer offentligt, og gør grin med dine fejl foran andre.
 2. Social Isolation: Du bliver systematisk udelukket fra arbejdsrelaterede sociale arrangementer og møder, hvilket gør dig til en outsider.
 3. Arbejdsopgaver: En medarbejder, der bevidst overvælder dig med opgaver og skaber en umulig arbejdssituation for dig.
 4. Fysisk Trussel: Trusler om vold fra en vred kollega, der gør, at du føler dig utryg på arbejdspladsen.
 5. Cybermobning: Modtagelse af krænkende e-mails eller beskeder, der er sendt anonymt, og som sigter på at nedgøre dig.

Hvad bør man gøre, hvis man oplever mobning eller ser mobning på arbejdspladsen?

Hvis du selv oplever mobning eller ser det ske på din arbejdsplads, er det vigtigt at handle for at stoppe det. Her er nogle trin, du kan overveje:

 1. Dokumenter begivenheder: Skriv ned, hvornår og hvor mobning har fundet sted, såsom over kantintens frugtkasse, og hvad der blev sagt eller gjort. Gem eventuelle beskeder eller e-mails som bevis.
 2. Søg støtte: Tal med en betroet kollega, ven eller familiemedlem om situationen. De kan tilbyde støtte og rådgivning.
 3. Konfronter mobberen: Hvis det er sikkert at gøre det, konfronter mobberen og fortæl dem, at deres adfærd er uacceptabel. 
 4. Tal med ledelsen: Rapporter mobningen til din overordnede eller HR-afdeling. De har en pligt til at håndtere problemet og beskytte medarbejderes velbefindende.Øko FirmaFrugt og levering af Økologisk frugtordning til virksomheder i frugtkasser er et godt initiativ fra ledelsens side, men de skal også kunne håndtere mobning. 

Hvad kan ledelsen gøre?

Arbejdsgiverne har også et ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. Her er nogle skridt, som ledelsen kan tage:

 1. Udarbejd en politik: Implementer en klar politik mod mobning, der beskriver nultolerance for sådan adfærd.
 2. Undervisning og træning: Giv medarbejdere og ledere træning om mobningens konsekvenser og hvordan man håndterer det.
 3. Konfliktløsning: Skab en kultur, hvor konflikter løses konstruktivt og uden frygt for repressalier.
 4. Rapporteringsmekanisme: Opfordrer til rapportering af mobning, og sikrer, at det kan gøres anonymt og uden frygt for sanktioner.
 5. Støtte til ofre: Tilbyd støtte til ofre for mobning, herunder adgang til rådgivning og hjælp med at genoprette arbejdsmiljøet.

Hyppighed af mobning på arbejdspladsen i Danmark

Præcise tal om hyppigheden af mobning på arbejdspladsen i Danmark kan variere, da det ofte er underrapporteret. Dog viser tidligere undersøgelser, at mobning på arbejdspladsen er et reelt problem i Danmark og andre lande. Det er vigtigt at forstå, at selvom det ikke altid er synligt, kan konsekvenserne for de berørte medarbejdere være alvorlige, både fysisk og psykisk.